Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebareflexia15014 SGWaAP
0.304sebakritika4275 SGWaAP
0.454empatia28412 SGWaAP
0.505sebakontrola6441 SGWaAP
0.565kritickosť1954 SGWaAP
0.566kritické_myslenie11076 SGWaAP
0.581sebapoznanie7859 SGWaAP
0.587sebauvedomenie3483 SGWaAP
0.594súdnosť6008 SGWaAP
0.597reflexia34541 SGWaAP
0.597introspekcia1171 SGWaAP
0.603egocentrizmus2227 SGWaAP
0.612sebaúcta11926 SGWaAP
0.615pokora70043 SGWaAP
0.631sebadisciplína5502 SGWaAP
0.635objektivita16143 SGWaAP
0.635asertivita4940 SGWaAP
0.639sebapozorovanie961 SGWaAP
0.643osobnostná11896 SGWaAP
0.644sebaspytovanie674 SGWaAP
0.645myslenie192257 SGWaAP
0.647tolerantnosť2525 SGWaAP