Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebaklam5554 SGWaAP
0.375klam16148 SGWaAP
0.434egoizmus16497 SGWaAP
0.495sebectvo10545 SGWaAP
0.498egocentrizmus2227 SGWaAP
0.511fatalizmus1371 SGWaAP
0.528nevedomosť28435 SGWaAP
0.535sebeckosť3270 SGWaAP
0.544pokrytectvo12995 SGWaAP
0.546domýšľavosť1966 SGWaAP
0.547sebaľútosť5370 SGWaAP
0.548pretvárka11695 SGWaAP
0.549negativizmus3041 SGWaAP
0.550materializmus9225 SGWaAP
0.553povrchnosť7196 SGWaAP
0.556ilúzia74791 SGWaAP
0.557fanatizmus8065 SGWaAP
0.560blud37719 SGWaAP
0.563prelud5316 SGWaAP
0.568pesimizmus9772 SGWaAP
0.569oportunizmus2274 SGWaAP
0.569klamstvo77662 SGWaAP
0.570stihomam1101 SGWaAP
0.572sebauspokojenie1805 SGWaAP