Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebaistý4415 SGWaAP
0.174sebavedomý20497 SGWaAP
0.384rozvážny6839 SGWaAP
0.452energický12896 SGWaAP
0.467asertívny2231 SGWaAP
0.469extrovertný1242 SGWaAP
0.499mužný4379 SGWaAP
0.500panovačný2302 SGWaAP
0.500priebojný2544 SGWaAP
0.512nebojácny4586 SGWaAP
0.520sebaistá1723 SGWaAP
0.520cieľavedomý6959 SGWaAP
0.535distingvovaný1167 SGWaAP
0.536flegmatický1459 SGWaAP
0.537uvážlivý1531 SGWaAP
0.539ctižiadostivý3976 SGWaAP
0.540namyslený6988 SGWaAP
0.544samoľúby3416 SGWaAP
0.545šarmantný7683 SGWaAP
0.548hĺbavý2446 SGWaAP
0.549uhladený6044 SGWaAP
0.552bojazlivý4647 SGWaAP
0.552ostýchavý1036 SGWaAP
0.552prchký2204 SGWaAP