Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebaisté759 SGWaAP
0.356sebavedomé4091 SGWaAP
0.523nenútené814 SGWaAP
0.535panovačné414 SGWaAP
0.536uhladené1350 SGWaAP
0.557hanblivé813 SGWaAP
0.568energické3536 SGWaAP
0.570komunikatívne1209 SGWaAP
0.583samoľúbe458 SGWaAP
0.584tvrdohlavé1933 SGWaAP
0.586chápavé895 SGWaAP
0.595smelé2831 SGWaAP
0.597nebojácne680 SGWaAP
0.599obratné1307 SGWaAP
0.607sebaistý4415 SGWaAP
0.614rozvážne1397 SGWaAP
0.616empatické1597 SGWaAP
0.617drzé3227 SGWaAP
0.619sebaistá1723 SGWaAP
0.620šarmantné1033 SGWaAP
0.624namyslené582 SGWaAP
0.626nedôverčivé408 SGWaAP
0.630neohrabané655 SGWaAP
0.631bojazlivé1147 SGWaAP
0.631dobrosrdečné441 SGWaAP
0.633povýšenecké816 SGWaAP
0.635asertívne846 SGWaAP
0.635ladné620 SGWaAP
0.637hravé8459 SGWaAP
0.638láskyplné3415 SGWaAP
0.639mužné1215 SGWaAP
0.643utiahnuté862 SGWaAP
0.644oduševnené706 SGWaAP
0.644kultivované3745 SGWaAP
0.648úctivé1522 SGWaAP
0.649vzdorovité778 SGWaAP
0.649vystupovanie35084 SGWaAP
0.654snaživé526 SGWaAP
0.655rozmaznané1931 SGWaAP
0.656vyzývavé1580 SGWaAP
0.657plaché2327 SGWaAP
0.658autoritatívne1749 SGWaAP
0.659zdvorilé2337 SGWaAP
0.659bezočivé1125 SGWaAP
0.660ustráchané1133 SGWaAP
0.661vzrušené1409 SGWaAP
0.661zdržanlivé981 SGWaAP
0.661zlostné1507 SGWaAP
0.663neochvejné797 SGWaAP