Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebaisté759 SGWaAP
0.356sebavedomé4091 SGWaAP
0.523nenútené814 SGWaAP
0.535panovačné414 SGWaAP
0.536uhladené1350 SGWaAP
0.557hanblivé813 SGWaAP
0.568energické3536 SGWaAP
0.570komunikatívne1209 SGWaAP
0.583samoľúbe458 SGWaAP
0.584tvrdohlavé1933 SGWaAP
0.586chápavé895 SGWaAP
0.595smelé2831 SGWaAP
0.597nebojácne680 SGWaAP
0.599obratné1307 SGWaAP
0.607sebaistý4415 SGWaAP
0.614rozvážne1397 SGWaAP
0.616empatické1597 SGWaAP
0.617drzé3227 SGWaAP
0.619sebaistá1723 SGWaAP
0.620šarmantné1033 SGWaAP
0.624namyslené582 SGWaAP
0.626nedôverčivé408 SGWaAP
0.630neohrabané655 SGWaAP
0.631bojazlivé1147 SGWaAP
0.631dobrosrdečné441 SGWaAP