Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebaistá1723 SGWaAP
0.191sebavedomá10624 SGWaAP
0.456rozvážna2230 SGWaAP
0.492extrovertná710 SGWaAP
0.495energická11320 SGWaAP
0.510ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.517svojhlavá437 SGWaAP
0.520sebaistý4415 SGWaAP
0.532rozhľadená1053 SGWaAP
0.532odvážna28885 SGWaAP
0.534chápavá2033 SGWaAP
0.545nebojácna1882 SGWaAP
0.547panovačná1955 SGWaAP
0.550distingvovaná721 SGWaAP
0.551hanblivá2698 SGWaAP
0.552emancipovaná2317 SGWaAP
0.552vyzývavá2783 SGWaAP
0.557sebavedomý20497 SGWaAP
0.569priebojná1169 SGWaAP
0.573ostýchavá552 SGWaAP
0.580zásadová961 SGWaAP
0.580zmyselná10457 SGWaAP
0.585milujúca13184 SGWaAP
0.588zvodná10678 SGWaAP
0.589empatická3250 SGWaAP