Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sebairónia2626 SGWaAP
0.298humor136705 SGWaAP
0.340sarkazmus9004 SGWaAP
0.341irónia35461 SGWaAP
0.391komika3124 SGWaAP
0.391grotesknosť820 SGWaAP
0.446situačný_humor875 SGWaAP
0.453komickosť1083 SGWaAP
0.458poetickosť1086 SGWaAP
0.467ironický11210 SGWaAP
0.468ostrovtip900 SGWaAP
0.482ironická4190 SGWaAP
0.482duchaplnosť1630 SGWaAP
0.497uštipačnosť590 SGWaAP
0.497tragika2918 SGWaAP
0.502satira13812 SGWaAP
0.508situačná_komika761 SGWaAP
0.513civilnosť547 SGWaAP
0.516cynizmus8447 SGWaAP
0.518sarkastický4103 SGWaAP
0.525vtipnosť1308 SGWaAP
0.526pátos9968 SGWaAP
0.527groteska6498 SGWaAP