Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sečovská791 SGWaAP
0.460trebišovská2694 SGWaAP
0.477sabinovská2520 SGWaAP
0.479prešovská45892 SGWaAP
0.501michalovská8353 SGWaAP
0.519košická78029 SGWaAP
0.524Levočský2994 SGWaAP
0.525levočská9211 SGWaAP
0.526humenská7547 SGWaAP
0.528bardejovská6070 SGWaAP
0.550popradská15377 SGWaAP
0.555Strážsky9709 SGWaAP
0.558Michalovský2060 SGWaAP
0.558stropkovská2025 SGWaAP
0.560rožňavská6466 SGWaAP
0.567Ťahanovce6609 SGWaAP
0.570opatovská1805 SGWaAP