Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000schváliť278664 SGWaAP
0.211odsúhlasiť38753 SGWaAP
0.279odobriť19861 SGWaAP
0.317neschváliť20690 SGWaAP
0.429prerokovať43152 SGWaAP
0.434schvaľovať69790 SGWaAP
0.464schválenie139450 SGWaAP
0.482neodsúhlasiť2789 SGWaAP
0.492odklepnúť7535 SGWaAP
0.499schválený109561 SGWaAP
0.504schválená68945 SGWaAP
0.516odhlasovať16835 SGWaAP
0.517predložiť261074 SGWaAP
0.538schválené27504 SGWaAP
0.538jednomyseľne10518 SGWaAP
0.554uzniesť8337 SGWaAP
0.556mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.559vetovať5837 SGWaAP
0.562prerokovávať4336 SGWaAP
0.582neodobriť1220 SGWaAP
0.583prerokovaný7340 SGWaAP
0.589jednohlasne14542 SGWaAP