Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000schválenie139450 SGWaAP
0.431schvaľovanie39936 SGWaAP
0.464schváliť278664 SGWaAP
0.489schválená68945 SGWaAP
0.492schválený109561 SGWaAP
0.493predloženie57465 SGWaAP
0.517odobrenie3153 SGWaAP
0.531schválené27504 SGWaAP
0.554prerokovanie42648 SGWaAP
0.558schvaľovať69790 SGWaAP
0.575Schválenie1898 SGWaAP
0.579súhlasné_stanovisko4729 SGWaAP
0.580schvaľovací_proces5813 SGWaAP
0.587neschváliť20690 SGWaAP
0.600kladné_stanovisko2294 SGWaAP
0.602zrušenie214356 SGWaAP
0.605odsúhlasiť38753 SGWaAP
0.606predložený70702 SGWaAP
0.610predložiť261074 SGWaAP