Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000schválený109561 SGWaAP
0.276schválená68945 SGWaAP
0.300schválené27504 SGWaAP
0.484predložený70702 SGWaAP
0.492schválenie139450 SGWaAP
0.499schváliť278664 SGWaAP
0.508prerokovaný7340 SGWaAP
0.569Schválený1784 SGWaAP
0.580schvaľovať69790 SGWaAP
0.582prijatý106369 SGWaAP
0.587záväzný24762 SGWaAP
0.588vypracovaný44166 SGWaAP
0.618schvaľovanie39936 SGWaAP
0.620predložené9212 SGWaAP
0.626navrhovaný39086 SGWaAP
0.629stanovený139908 SGWaAP
0.631neschváliť20690 SGWaAP
0.634prerokované1555 SGWaAP
0.634Schválenie1898 SGWaAP
0.635platný163420 SGWaAP
0.641zverejnený76969 SGWaAP