Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000schválené27504 SGWaAP
0.300schválený109561 SGWaAP
0.320schválená68945 SGWaAP
0.451predložené9212 SGWaAP
0.508prerokované1555 SGWaAP
0.531schválenie139450 SGWaAP
0.538schváliť278664 SGWaAP
0.557platné60000 SGWaAP
0.558vydané45601 SGWaAP
0.559prijaté53279 SGWaAP
0.593prerokovaný7340 SGWaAP
0.604stanovené43246 SGWaAP
0.615schvaľovať69790 SGWaAP
0.615predložený70702 SGWaAP
0.629Schválenie1898 SGWaAP
0.633prerokovaná5108 SGWaAP
0.636odsúhlasiť38753 SGWaAP
0.636záväzné22907 SGWaAP
0.641ustanovené11252 SGWaAP
0.643Schválený1784 SGWaAP
0.652registrované8217 SGWaAP
0.654neschváliť20690 SGWaAP
0.659zrušené18106 SGWaAP
0.662Uznesenie6035 SGWaAP
0.666Rozhodnutie3826 SGWaAP
0.667zverejnené28111 SGWaAP
0.669schvaľovacie1306 SGWaAP
0.687navrhované29497 SGWaAP
0.689predložená35957 SGWaAP
0.692uskutočnené9802 SGWaAP
0.692zriadené14873 SGWaAP
0.693záväzné_nariadenie4277 SGWaAP
0.693platná_legislatíva22352 SGWaAP
0.695zavedené11487 SGWaAP
0.695uznesenie228948 SGWaAP
0.697akceptované5308 SGWaAP
0.698uznané6128 SGWaAP
0.702schvaľovanie39936 SGWaAP
0.703uverejnené10302 SGWaAP
0.703príslušné80032 SGWaAP
0.705vykonané27896 SGWaAP
0.707všeobecne_záväzné34493 SGWaAP
0.707vykonávacie2756 SGWaAP