Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000schválené27504 SGWaAP
0.300schválený109561 SGWaAP
0.320schválená68945 SGWaAP
0.451predložené9212 SGWaAP
0.508prerokované1555 SGWaAP
0.531schválenie139450 SGWaAP
0.538schváliť278664 SGWaAP
0.557platné60000 SGWaAP
0.558vydané45601 SGWaAP
0.559prijaté53279 SGWaAP
0.593prerokovaný7340 SGWaAP
0.604stanovené43246 SGWaAP
0.615schvaľovať69790 SGWaAP
0.615predložený70702 SGWaAP
0.629Schválenie1898 SGWaAP
0.633prerokovaná5108 SGWaAP
0.636odsúhlasiť38753 SGWaAP
0.636záväzné22907 SGWaAP
0.641ustanovené11252 SGWaAP
0.643Schválený1784 SGWaAP