Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000schválená68945 SGWaAP
0.276schválený109561 SGWaAP
0.320schválené27504 SGWaAP
0.489schválenie139450 SGWaAP
0.504schváliť278664 SGWaAP
0.516predložená35957 SGWaAP
0.518prerokovaná5108 SGWaAP
0.602prerokovaný7340 SGWaAP
0.607platná109410 SGWaAP
0.612predložený70702 SGWaAP
0.617predložené9212 SGWaAP
0.626zapracovaná6164 SGWaAP
0.629stanovená156810 SGWaAP
0.636vydané45601 SGWaAP
0.638zverejnená70231 SGWaAP
0.640prerokované1555 SGWaAP
0.641záväzná32684 SGWaAP
0.643zriadená41733 SGWaAP
0.644prijatá71634 SGWaAP
0.644Schválenie1898 SGWaAP
0.649schvaľovať69790 SGWaAP