Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000scholastika1514 SGWaAP
0.322scholastická825 SGWaAP
0.401racionalizmus3906 SGWaAP
0.431osvietenstvo7952 SGWaAP
0.437scholastik692 SGWaAP
0.468metafyzika7150 SGWaAP
0.482scholastický447 SGWaAP
0.483Aristotelova2029 SGWaAP
0.487osvietenská1933 SGWaAP
0.489filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.497pozitivistická722 SGWaAP
0.498aristotelovská815 SGWaAP
0.502hermeneutika1755 SGWaAP
0.505empirizmus1104 SGWaAP
0.506gnosticizmus1181 SGWaAP
0.507protestantizmus4455 SGWaAP
0.509sofista1216 SGWaAP
0.509platónska544 SGWaAP
0.513stoicizmus716 SGWaAP
0.522platonizmus451 SGWaAP
0.522racionalistická730 SGWaAP
0.525gnóza1400 SGWaAP
0.530osvietenské632 SGWaAP
0.534evolucionizmus659 SGWaAP