Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000scholastik692 SGWaAP
0.426scholastická825 SGWaAP
0.437scholastika1514 SGWaAP
0.462sofista1216 SGWaAP
0.485scholastický447 SGWaAP
0.487Tomáš_Akvinský6510 SGWaAP
0.511gnostik1389 SGWaAP
0.524osvietenec2494 SGWaAP
0.532metafyzik421 SGWaAP
0.533platonizmus451 SGWaAP
0.534filozof66898 SGWaAP
0.535teológ30012 SGWaAP
0.543Aristoteles12653 SGWaAP
0.554stoik1654 SGWaAP
0.563Aristotelova2029 SGWaAP
0.567racionalista1259 SGWaAP
0.568mysliteľ16980 SGWaAP
0.568gnosticizmus1181 SGWaAP
0.572evolucionizmus659 SGWaAP