Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000scholastický447 SGWaAP
0.431scholastická825 SGWaAP
0.450pozitivistický563 SGWaAP
0.463racionalistický771 SGWaAP
0.482scholastika1514 SGWaAP
0.485scholastik692 SGWaAP
0.512dogmatický2709 SGWaAP
0.515Aristotelov968 SGWaAP
0.524aristotelovská815 SGWaAP
0.530platónsky534 SGWaAP
0.542dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.544empirizmus1104 SGWaAP
0.553deizmus428 SGWaAP
0.556epistemologický525 SGWaAP
0.559evolucionizmus659 SGWaAP
0.560metafyzik421 SGWaAP
0.565racionalizmus3906 SGWaAP
0.568platonizmus451 SGWaAP
0.573sofista1216 SGWaAP
0.575Descartes3645 SGWaAP
0.576Aristotelova2029 SGWaAP
0.576osvietenský2884 SGWaAP
0.576materialistický3326 SGWaAP