Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000scholastická825 SGWaAP
0.322scholastika1514 SGWaAP
0.364aristotelovská815 SGWaAP
0.421dogmatická2399 SGWaAP
0.426scholastik692 SGWaAP
0.431scholastický447 SGWaAP
0.439racionalistická730 SGWaAP
0.443pozitivistická722 SGWaAP
0.445hermeneutika1755 SGWaAP
0.452metafyzika7150 SGWaAP
0.454Aristotelova2029 SGWaAP
0.479platónska544 SGWaAP
0.486dogmatika1828 SGWaAP
0.492teologická15752 SGWaAP
0.499racionalizmus3906 SGWaAP
0.500gnóza1400 SGWaAP
0.502gnostická892 SGWaAP
0.506dialektika4899 SGWaAP
0.507gnosticizmus1181 SGWaAP
0.510apologetika943 SGWaAP
0.516exegéza1800 SGWaAP
0.517osvietenská1933 SGWaAP
0.530heréza5062 SGWaAP