Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000schôdza103581 SGWaAP
0.457mimoriadna_schôdza7433 SGWaAP
0.470plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.473ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.491členská_schôdza15028 SGWaAP
0.513výborová584 SGWaAP
0.526výročná_členská5038 SGWaAP
0.544výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.549zasadnutie250309 SGWaAP
0.559valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.560zasadanie51971 SGWaAP
0.568poslanecké_grémium1389 SGWaAP
0.581mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.591plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.596valná_hromada1170 SGWaAP
0.607zvolanie_mimoriadna1778 SGWaAP
0.608septembrová_schôdza1545 SGWaAP
0.615mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.617plénum37577 SGWaAP
0.623schôdzka49876 SGWaAP
0.626ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.627uznášaniaschopná1422 SGWaAP