Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000scénický_tanec1217 SGWaAP
0.393tanec239165 SGWaAP
0.395tanečná_choreografia1948 SGWaAP
0.438tanečný67440 SGWaAP
0.450tanečná86887 SGWaAP
0.452tanečné21587 SGWaAP
0.456choreografia34016 SGWaAP
0.482Tanečný6683 SGWaAP
0.488latinskoamerický_tanec1466 SGWaAP
0.495orientálny_tanec2519 SGWaAP
0.495tanečné_vystúpenie4251 SGWaAP
0.513pantomíma6313 SGWaAP
0.533hudobno8360 SGWaAP
0.537akordeónový1100 SGWaAP
0.542mažoretka11667 SGWaAP
0.556choreografická1251 SGWaAP
0.559recitácia5467 SGWaAP