Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000savana5005 SGWaAP
0.292polopúšť1310 SGWaAP
0.331pampa1257 SGWaAP
0.354préria5508 SGWaAP
0.356africká_savana540 SGWaAP
0.387tropický_prales2097 SGWaAP
0.406púšť79339 SGWaAP
0.408tundra3147 SGWaAP
0.410tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.416dažďový_prales7052 SGWaAP
0.451krovinatá623 SGWaAP
0.457piesočná_duna2396 SGWaAP
0.458prales32548 SGWaAP
0.460piesková_duna2316 SGWaAP
0.464tajga3141 SGWaAP
0.467step13932 SGWaAP
0.473stepná2246 SGWaAP
0.495náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.497subtropický1257 SGWaAP
0.499džungľa35599 SGWaAP
0.504buš4259 SGWaAP