Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000satirik1888 SGWaAP
0.356humorista8586 SGWaAP
0.370dramatik24008 SGWaAP
0.374románopisec3151 SGWaAP
0.412spisovateľ245744 SGWaAP
0.412prozaik19895 SGWaAP
0.416básnik142179 SGWaAP
0.422esejista4706 SGWaAP
0.446literárny_kritik6916 SGWaAP
0.446literát11657 SGWaAP
0.448aforista696 SGWaAP
0.457komik14089 SGWaAP
0.486glosátor1676 SGWaAP
0.490karikaturista6672 SGWaAP
0.505publicista37739 SGWaAP
0.506mysliteľ16980 SGWaAP
0.518ironik521 SGWaAP
0.529intelektuál31790 SGWaAP
0.536filozof66898 SGWaAP
0.543poet3360 SGWaAP
0.543poeta1934 SGWaAP
0.547satirická4339 SGWaAP
0.549žurnalista17446 SGWaAP
0.556humoristický3009 SGWaAP