Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000satirická4339 SGWaAP
0.325humoristická3045 SGWaAP
0.362satira13812 SGWaAP
0.381parodická821 SGWaAP
0.412satirický5472 SGWaAP
0.432groteska6498 SGWaAP
0.444fejtón7605 SGWaAP
0.447humoreska1830 SGWaAP
0.450veršovaná3534 SGWaAP
0.453satirické1003 SGWaAP
0.453humoristický3009 SGWaAP
0.481paródia16207 SGWaAP
0.483komediálna4068 SGWaAP
0.487epigram2933 SGWaAP
0.488ironická4190 SGWaAP
0.490karikatúra23069 SGWaAP
0.495humorná9242 SGWaAP
0.497satiricky713 SGWaAP
0.498kabaretná1279 SGWaAP
0.503groteskná3005 SGWaAP
0.506veselohra5212 SGWaAP
0.507poetická10589 SGWaAP
0.515skeč3296 SGWaAP
0.518besednica634 SGWaAP