Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000satira13812 SGWaAP
0.362satirická4339 SGWaAP
0.370groteska6498 SGWaAP
0.487komika3124 SGWaAP
0.491humor136705 SGWaAP
0.493paródia16207 SGWaAP
0.502sebairónia2626 SGWaAP
0.502satiricky713 SGWaAP
0.508ironická4190 SGWaAP
0.508satirický5472 SGWaAP
0.508satirické1003 SGWaAP
0.509irónia35461 SGWaAP
0.526sarkazmus9004 SGWaAP
0.555absurdita12866 SGWaAP
0.557parodická821 SGWaAP
0.559humoristická3045 SGWaAP
0.561ironický11210 SGWaAP
0.562karikatúra23069 SGWaAP
0.565humoristický3009 SGWaAP
0.565grotesknosť820 SGWaAP
0.571satirik1888 SGWaAP
0.575humorná9242 SGWaAP
0.583humoreska1830 SGWaAP