Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000satan28705 SGWaAP
0.152Satan19195 SGWaAP
0.276lucifer7829 SGWaAP
0.319diabol80890 SGWaAP
0.325Lucifer3851 SGWaAP
0.333antikrist3932 SGWaAP
0.415Antikrist3883 SGWaAP
0.424pokušiteľ2188 SGWaAP
0.431Boh1407708 SGWaAP
0.435falošný_prorok3713 SGWaAP
0.454démon52430 SGWaAP
0.459padlý_anjel3214 SGWaAP
0.465kristus2498 SGWaAP
0.483boh268574 SGWaAP
0.496pohan25230 SGWaAP
0.503satanská1943 SGWaAP
0.504belzebub784 SGWaAP
0.506Ježiš486700 SGWaAP
0.507Všemohúci8611 SGWaAP