Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000saský2207 SGWaAP
0.452saské760 SGWaAP
0.467bavorský9876 SGWaAP
0.481Saský742 SGWaAP
0.503habsburský3387 SGWaAP
0.507Durínsky1432 SGWaAP
0.507Žigmund10064 SGWaAP
0.511Habsburský1841 SGWaAP
0.521saská978 SGWaAP
0.529cisár81604 SGWaAP
0.529Fridrich13041 SGWaAP
0.531uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.536ríšsky3212 SGWaAP
0.537Wilhelm8603 SGWaAP
0.537arciknieža1160 SGWaAP
0.538sliezsky1356 SGWaAP
0.548uhorský26642 SGWaAP
0.549lotrinský1372 SGWaAP
0.552knieža54086 SGWaAP
0.559gótsky473 SGWaAP