Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000saské760 SGWaAP
0.452saský2207 SGWaAP
0.456nemecké65522 SGWaAP
0.474ríšske1289 SGWaAP
0.492bavorské2865 SGWaAP
0.496Saský742 SGWaAP
0.500saská978 SGWaAP
0.515rakúske24234 SGWaAP
0.522Bavorsko13359 SGWaAP
0.529uhorské7705 SGWaAP
0.543Sasko6331 SGWaAP
0.549Durínsky1432 SGWaAP
0.552habsburské824 SGWaAP
0.557sliezske587 SGWaAP
0.557Bavorský1746 SGWaAP
0.561krajinské1342 SGWaAP
0.576litovské1932 SGWaAP
0.582franské659 SGWaAP
0.588švédske9983 SGWaAP