Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000saská978 SGWaAP
0.429bavorská6501 SGWaAP
0.493sliezska1190 SGWaAP
0.500saské760 SGWaAP
0.513Bavorsko13359 SGWaAP
0.517rakúska84050 SGWaAP
0.521saský2207 SGWaAP
0.535krajinská6343 SGWaAP
0.537uhorská25662 SGWaAP
0.542Durínsky1432 SGWaAP
0.547Saský742 SGWaAP
0.549nemecká244363 SGWaAP
0.555Sasko6331 SGWaAP
0.563cisárska10525 SGWaAP
0.569habsburská2478 SGWaAP
0.570ríšska2467 SGWaAP
0.575franská1070 SGWaAP
0.575Bavorský1746 SGWaAP
0.590štajerská647 SGWaAP
0.590pruská2574 SGWaAP
0.597salzburská726 SGWaAP