Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samovládca781 SGWaAP
0.319uzurpátor1094 SGWaAP
0.416vládca51375 SGWaAP
0.445despota2502 SGWaAP
0.471mocnár1810 SGWaAP
0.480vladár10193 SGWaAP
0.491autokrat1134 SGWaAP
0.496samovláda809 SGWaAP
0.539panovník51690 SGWaAP
0.539uchvatiteľ420 SGWaAP
0.545imperátor2803 SGWaAP
0.548mocipán3754 SGWaAP
0.549spoluvládca714 SGWaAP
0.556absolutistický1107 SGWaAP
0.557miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.558diktátor26699 SGWaAP
0.567vládnuci10145 SGWaAP
0.581vazal5116 SGWaAP
0.585tyran14479 SGWaAP
0.593zjednotiteľ751 SGWaAP
0.594samozvanec1094 SGWaAP
0.596odbojný1438 SGWaAP
0.599diktátorský1622 SGWaAP
0.599cár13306 SGWaAP