Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samovláda809 SGWaAP
0.486autokratická662 SGWaAP
0.496samovládca781 SGWaAP
0.500autokracia1058 SGWaAP
0.513absolutistická947 SGWaAP
0.520diktatúra24909 SGWaAP
0.534krutovláda986 SGWaAP
0.538oligarchia6822 SGWaAP
0.549štátostrana2088 SGWaAP
0.552despotizmus1477 SGWaAP
0.557hrôzovláda742 SGWaAP
0.557samoderžavie611 SGWaAP
0.565plutokracia553 SGWaAP
0.566uzurpátor1094 SGWaAP
0.567vládnutie29579 SGWaAP
0.568diktátorská1357 SGWaAP
0.570vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.572spupnosť1331 SGWaAP
0.583tyrania8888 SGWaAP
0.587zlovôľa932 SGWaAP
0.587diktatúra_proletariát1665 SGWaAP