Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samosprávny12123 SGWaAP
0.377samosprávna8870 SGWaAP
0.380zastupiteľský3720 SGWaAP
0.390územný_celok35860 SGWaAP
0.404samospráva315643 SGWaAP
0.417územná_samospráva17028 SGWaAP
0.494zákonodarný4145 SGWaAP
0.502samosprávne1970 SGWaAP
0.520územnosprávny412 SGWaAP
0.528samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.550VÚC45968 SGWaAP
0.554volený33101 SGWaAP
0.587zákonodarná7669 SGWaAP
0.601rozhodovacia_právomoc4202 SGWaAP
0.617územný30393 SGWaAP
0.623zriaďovateľ57049 SGWaAP
0.633príspevková_organizácia19117 SGWaAP
0.641územnosprávne_členenie2233 SGWaAP
0.647podnikateľský_subjekt34834 SGWaAP