Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samosprávna8870 SGWaAP
0.377samosprávny12123 SGWaAP
0.413územná_samospráva17028 SGWaAP
0.419samospráva315643 SGWaAP
0.535územný_celok35860 SGWaAP
0.562samosprávne1970 SGWaAP
0.570zákonodarná7669 SGWaAP
0.581prenesená_kompetencia2116 SGWaAP
0.582príspevková_organizácia19117 SGWaAP
0.587neštátna6950 SGWaAP
0.592príspevková2797 SGWaAP
0.601zastupiteľský3720 SGWaAP
0.604rozpočtová48217 SGWaAP
0.609zriaďovateľská1588 SGWaAP
0.622samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.633ustanovizeň15128 SGWaAP
0.635VÚC45968 SGWaAP
0.639územnosprávna464 SGWaAP
0.641rozhodovacia_právomoc4202 SGWaAP
0.642zriaďovateľ57049 SGWaAP
0.643inštitúcia468506 SGWaAP
0.647podnikateľská83659 SGWaAP