Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samopalník665 SGWaAP
0.491peší_prápor769 SGWaAP
0.496prápor20875 SGWaAP
0.498gardový853 SGWaAP
0.498červenoarmejec1409 SGWaAP
0.515tanková_brigáda645 SGWaAP
0.525protitankový1185 SGWaAP
0.525esesák3260 SGWaAP
0.535guľometná698 SGWaAP
0.540mínomet3130 SGWaAP
0.547granátnik656 SGWaAP
0.547milicionár2605 SGWaAP
0.547domobranec714 SGWaAP
0.550zákop10034 SGWaAP
0.554palebné_postavenie784 SGWaAP
0.558čata15357 SGWaAP
0.558gardová913 SGWaAP
0.561delostrelecký3239 SGWaAP
0.562guľometné_hniezdo816 SGWaAP
0.565tankový_prápor449 SGWaAP
0.565batalión1905 SGWaAP
0.568delostrelec3028 SGWaAP
0.569zadný_voj576 SGWaAP