Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samoderžavie611 SGWaAP
0.327cárizmus577 SGWaAP
0.484diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.488absolutizmus2712 SGWaAP
0.491absolutistická947 SGWaAP
0.493boľševik14514 SGWaAP
0.515dekabrista431 SGWaAP
0.516boľševizmus3476 SGWaAP
0.529cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.536monarchistická588 SGWaAP
0.538buržoázna6997 SGWaAP
0.539boľševická3900 SGWaAP
0.545boľševický4033 SGWaAP
0.548diktatúra24909 SGWaAP
0.548despotizmus1477 SGWaAP
0.549buržoázne1014 SGWaAP
0.553monarchistický541 SGWaAP
0.555cárstvo607 SGWaAP
0.557absolutistický1107 SGWaAP
0.557samovláda809 SGWaAP
0.558cárske986 SGWaAP
0.558menševik1073 SGWaAP
0.560autokracia1058 SGWaAP
0.561autokratická662 SGWaAP
0.565demokratizmus1136 SGWaAP
0.566revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.567jakobín1140 SGWaAP
0.568októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.569boľševické1337 SGWaAP
0.578pravoslávie4171 SGWaAP
0.580proletariát6763 SGWaAP
0.583krutovláda986 SGWaAP
0.583cár13306 SGWaAP
0.584autoritárstvo1271 SGWaAP
0.586kontrarevolučný579 SGWaAP
0.587boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.587autoritárska1652 SGWaAP
0.591kontrarevolučná800 SGWaAP
0.592hrôzovláda742 SGWaAP
0.594buržoázny4038 SGWaAP