Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samoderžavie611 SGWaAP
0.327cárizmus577 SGWaAP
0.484diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.488absolutizmus2712 SGWaAP
0.491absolutistická947 SGWaAP
0.493boľševik14514 SGWaAP
0.515dekabrista431 SGWaAP
0.516boľševizmus3476 SGWaAP
0.529cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.536monarchistická588 SGWaAP
0.538buržoázna6997 SGWaAP
0.539boľševická3900 SGWaAP
0.545boľševický4033 SGWaAP
0.548diktatúra24909 SGWaAP
0.548despotizmus1477 SGWaAP
0.549buržoázne1014 SGWaAP
0.553monarchistický541 SGWaAP
0.555cárstvo607 SGWaAP
0.557absolutistický1107 SGWaAP
0.557samovláda809 SGWaAP
0.558cárske986 SGWaAP
0.558menševik1073 SGWaAP
0.560autokracia1058 SGWaAP