Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000samoľúbosť4704 SGWaAP
0.161márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.244namyslenosť3052 SGWaAP
0.259márnivosť3421 SGWaAP
0.263domýšľavosť1966 SGWaAP
0.280nadutosť2296 SGWaAP
0.313povýšenosť1878 SGWaAP
0.315nafúkanosť738 SGWaAP
0.323sebeckosť3270 SGWaAP
0.338spupnosť1331 SGWaAP
0.351pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.357zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.368zbabelosť7461 SGWaAP
0.371povýšenectvo1034 SGWaAP
0.374ctižiadosť3827 SGWaAP
0.394ctižiadostivosť2337 SGWaAP
0.402bohorovnosť1252 SGWaAP
0.407lakomosť2032 SGWaAP
0.421sebectvo10545 SGWaAP
0.422panovačnosť1268 SGWaAP
0.429urazenosť981 SGWaAP
0.429velikášstvo1072 SGWaAP