Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000salzburská726 SGWaAP
0.430Salzburský563 SGWaAP
0.470tirolská1468 SGWaAP
0.473štajerská647 SGWaAP
0.481viedenská26700 SGWaAP
0.489salzburský1244 SGWaAP
0.500bavorská6501 SGWaAP
0.513korutánska1704 SGWaAP
0.522dolnorakúska892 SGWaAP
0.574Bavorský1746 SGWaAP
0.593berlínska6924 SGWaAP
0.594drážďanská522 SGWaAP
0.595krakovská1688 SGWaAP
0.595Korutánsky1363 SGWaAP
0.595bavorské2865 SGWaAP
0.596Štajerský420 SGWaAP
0.597saská978 SGWaAP
0.598hamburská970 SGWaAP
0.602korutánsky815 SGWaAP
0.606rakúska84050 SGWaAP
0.613tirolské564 SGWaAP
0.616Viedenský3718 SGWaAP
0.627Salzburg21917 SGWaAP