Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000salašníctvo1170 SGWaAP
0.209ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.335pastierstvo1875 SGWaAP
0.477drevorubačstvo699 SGWaAP
0.480čipkárstvo656 SGWaAP
0.480drotárstvo3797 SGWaAP
0.502dobytkárstvo535 SGWaAP
0.507mlynárstvo887 SGWaAP
0.512košikárstvo1501 SGWaAP
0.512tkáčstvo1114 SGWaAP
0.517hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.520pltníctvo1285 SGWaAP
0.522tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.541kováčstvo2832 SGWaAP
0.549chov_dobytok4118 SGWaAP
0.553včelárstvo7725 SGWaAP
0.553salašnícky599 SGWaAP
0.556drotárske1004 SGWaAP
0.558ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.565valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.566ľudové_remeslo8367 SGWaAP
0.567povozníctvo499 SGWaAP
0.570rezbárstvo3241 SGWaAP