Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sakrálna_pamiatka2909 SGWaAP
0.379sakrálna_architektúra1809 SGWaAP
0.394kultúrnohistorická_pamiatka603 SGWaAP
0.397kultúrna_pamiatka53978 SGWaAP
0.418pamätihodnosť15456 SGWaAP
0.430drevený_kostolík5367 SGWaAP
0.434pamiatka263505 SGWaAP
0.445románska_rotunda539 SGWaAP
0.450pozoruhodnosť4571 SGWaAP
0.474kostolík33513 SGWaAP
0.507sakrálna12611 SGWaAP
0.507židovská_synagóga2108 SGWaAP
0.517archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.517gotická15454 SGWaAP
0.530zrúcanina20637 SGWaAP
0.538hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.538drevený_artikulárny1309 SGWaAP
0.539architektonický_skvost3111 SGWaAP
0.545kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.546rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.551rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.555románsky_kostolík1157 SGWaAP