Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000saharská529 SGWaAP
0.425Sahara10991 SGWaAP
0.503saharská_púšť476 SGWaAP
0.541Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.547saharský627 SGWaAP
0.548púšť79339 SGWaAP
0.551pralesná587 SGWaAP
0.560polopúšť1310 SGWaAP
0.562africká30983 SGWaAP
0.566andská736 SGWaAP
0.568mongolská3281 SGWaAP
0.585Mauretánia1176 SGWaAP
0.586stredoázijská2241 SGWaAP
0.587rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.596savana5005 SGWaAP
0.600beduínska518 SGWaAP
0.607pampa1257 SGWaAP
0.617karibská4690 SGWaAP