Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sabinovská2520 SGWaAP
0.261Sabinovský2305 SGWaAP
0.443Kukučínova7939 SGWaAP
0.450Budovateľský1712 SGWaAP
0.458mlynská4633 SGWaAP
0.466Mlynský5015 SGWaAP
0.467Okružný5203 SGWaAP
0.476Levočský2994 SGWaAP
0.477sečovská791 SGWaAP
0.482Obranca_mier2873 SGWaAP
0.484trebišovská2694 SGWaAP
0.484prešovská45892 SGWaAP
0.487dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.489Trebišovský1123 SGWaAP
0.490levočská9211 SGWaAP
0.492humenská7547 SGWaAP
0.493Mukačevská1567 SGWaAP
0.498svidnícka1810 SGWaAP
0.499rožňavská6466 SGWaAP
0.499budatínska921 SGWaAP