Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000súveká1065 SGWaAP
0.219súdobá3366 SGWaAP
0.472súveký948 SGWaAP
0.489súdobé850 SGWaAP
0.535súdobý2738 SGWaAP
0.546novoveká3222 SGWaAP
0.548historiografická794 SGWaAP
0.567medzivojnová3975 SGWaAP
0.570súveké448 SGWaAP
0.582historiografia11468 SGWaAP
0.597spisba5080 SGWaAP
0.603stredoveká35919 SGWaAP
0.604dobová33775 SGWaAP
0.604postmoderná6303 SGWaAP
0.620profánna1087 SGWaAP
0.621vtedajšia65673 SGWaAP
0.625poprevratová951 SGWaAP
0.626inonárodná1058 SGWaAP
0.628germánska2851 SGWaAP
0.629predrevolučná550 SGWaAP
0.631osvietenská1933 SGWaAP
0.633postmodernistická516 SGWaAP
0.634slovanská26906 SGWaAP
0.634antická17409 SGWaAP