Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000súostrovie13629 SGWaAP
0.242ostrov396576 SGWaAP
0.308polostrov22024 SGWaAP
0.334pobrežie107140 SGWaAP
0.340atol3062 SGWaAP
0.342južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.356severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.356indický_oceán2871 SGWaAP
0.364západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.379karibské_more1468 SGWaAP
0.381východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.385Karibský_more1201 SGWaAP
0.387tichý_oceán4589 SGWaAP
0.392juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.397Indický_oceán5307 SGWaAP
0.398Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.406juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.410Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.410severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.414záliv33873 SGWaAP
0.418havajský_ostrov2295 SGWaAP
0.429poloostrov5561 SGWaAP
0.443Egejský_more1739 SGWaAP