Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000súkmeňovec5043 SGWaAP
0.503kumpán8061 SGWaAP
0.525spolubojovník7778 SGWaAP
0.554prisluhovač5929 SGWaAP
0.566spoluobčan34941 SGWaAP
0.566spoluobyvateľ848 SGWaAP
0.585chlebodarca3407 SGWaAP
0.593chránenec3414 SGWaAP
0.604spolupútnik2436 SGWaAP
0.605opozičník1942 SGWaAP
0.611pohlavár3064 SGWaAP
0.623úhlavný_nepriateľ5556 SGWaAP
0.623kompán559 SGWaAP
0.629pätolizač692 SGWaAP
0.631kolaborant5109 SGWaAP
0.631pomáhač1121 SGWaAP