Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000súdobé850 SGWaAP
0.469súveké448 SGWaAP
0.475západoeurópske1185 SGWaAP
0.489súveká1065 SGWaAP
0.492novoveké770 SGWaAP
0.499dobové7458 SGWaAP
0.507súdobá3366 SGWaAP
0.521súdobý2738 SGWaAP
0.549modernistické525 SGWaAP
0.561predrevolučné472 SGWaAP
0.577vtedajšie20739 SGWaAP
0.582osvietenské632 SGWaAP
0.584dejepisectvo818 SGWaAP
0.589súveký948 SGWaAP
0.589literárnohistorické615 SGWaAP
0.592avantgardné1736 SGWaAP
0.593buržoázne1014 SGWaAP
0.595postmoderné1489 SGWaAP
0.599stredoveké16814 SGWaAP
0.599dejinné2026 SGWaAP
0.604etnografické787 SGWaAP
0.606medzivojnové1939 SGWaAP
0.619klasicistické550 SGWaAP
0.619veľkomestské416 SGWaAP
0.621literárnovedné743 SGWaAP