Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000súdobá3366 SGWaAP
0.219súveká1065 SGWaAP
0.433súdobý2738 SGWaAP
0.451medzivojnová3975 SGWaAP
0.507súdobé850 SGWaAP
0.508postmoderná6303 SGWaAP
0.515dobová33775 SGWaAP
0.525súveký948 SGWaAP
0.529modernistická1544 SGWaAP
0.537vtedajšia65673 SGWaAP
0.549stredoveká35919 SGWaAP
0.566historiografická794 SGWaAP
0.567novoveká3222 SGWaAP
0.569avantgarda8447 SGWaAP
0.570historiografia11468 SGWaAP
0.587povojnová13628 SGWaAP
0.590meštiacka1504 SGWaAP
0.595avantgardná2742 SGWaAP
0.597profánna1087 SGWaAP
0.598spisba5080 SGWaAP
0.606predrevolučná550 SGWaAP
0.611osvietenská1933 SGWaAP
0.611buržoázna6997 SGWaAP
0.616racionalistická730 SGWaAP
0.616religiózna2095 SGWaAP