Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000súcno2864 SGWaAP
0.350bytie77242 SGWaAP
0.372Bytie2036 SGWaAP
0.372transcendentné715 SGWaAP
0.419bytnosť1750 SGWaAP
0.434ontologická2011 SGWaAP
0.438Absolútno1206 SGWaAP
0.440metafyzické1496 SGWaAP
0.457mnohosť1830 SGWaAP
0.458transcendentná1465 SGWaAP
0.472bytostné1912 SGWaAP
0.473Božstvo1886 SGWaAP
0.474absolútno3146 SGWaAP
0.476Stvorenie4683 SGWaAP
0.478transcendencia2468 SGWaAP
0.481transcendentný1560 SGWaAP
0.484transcendentálny1283 SGWaAP
0.489transcendentno1484 SGWaAP
0.491človečenstvo6608 SGWaAP
0.492ontologický1966 SGWaAP
0.502transcendentálne510 SGWaAP