Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sídlisko_vlčinec921 SGWaAP
0.128sídlisko_Vlčinec971 SGWaAP
0.277Vlčinec2127 SGWaAP
0.311vlčinec1792 SGWaAP
0.338sídlisko_Hájik653 SGWaAP
0.391sídlisko_Juh2868 SGWaAP
0.397prednádražie1771 SGWaAP
0.429Sídlisko6588 SGWaAP
0.446Prednádražie1282 SGWaAP
0.457Hájik2062 SGWaAP
0.481sídlisko141663 SGWaAP