Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sídlisko_Vlčinec971 SGWaAP
0.128sídlisko_vlčinec921 SGWaAP
0.271Vlčinec2127 SGWaAP
0.292vlčinec1792 SGWaAP
0.336sídlisko_Hájik653 SGWaAP
0.383prednádražie1771 SGWaAP
0.413sídlisko_Juh2868 SGWaAP
0.458Prednádražie1282 SGWaAP
0.459Hájik2062 SGWaAP
0.485Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.489Sídlisko6588 SGWaAP
0.492sídlisko141663 SGWaAP