Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sídelný_biskup1210 SGWaAP
0.295diecézny_biskup10577 SGWaAP
0.295pomocný_biskup12308 SGWaAP
0.307generálny_vikár5613 SGWaAP
0.330biskup_mons4581 SGWaAP
0.364arcibiskup_metropolita5251 SGWaAP
0.370Alojz_Tkáč3659 SGWaAP
0.374apoštolský_administrátor1952 SGWaAP
0.386spišský_diecézny1870 SGWaAP
0.398eparchiálny_biskup1287 SGWaAP
0.400emeritný_biskup2669 SGWaAP
0.407arcibiskup91698 SGWaAP
0.415prešovský_eparcha1132 SGWaAP
0.421titulárny_biskup853 SGWaAP
0.431Štefan_Sečka1884 SGWaAP